width=

แผนที่

สะดวกสบาย กับแหล่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  • - ห้างสรรพสินค้า : เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว, เซ็นทรัลแอร์พอร์ต, แม็คโคร, บิ๊กซี, เทสโก้โลตัส, ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต(กาดฝรั่ง)
  • - ตลาด : ตลาดสดหางดง, ตลาดน้ำโท้ง, กาดฝรั่ง
  • - สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัย นอร์ท,
    โรงเรียนนานาชาติลานนา, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, โรงเรียนหางดงรัฐราษฎ์อุปถัมภ์, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ล้านนา
  • - สถานที่ราชการ : ที่ว่าการอำเภอหางดง, สถานีตำรวจภูธรอำเภอหางดง, ไปรษณีย์อำเภอหางดง
  • - โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหางดง, โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่(รพ.สวนดอก), โรงพยาบาลเชียงใหม่(ราม), โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
  • - อื่นๆ : สนามบินเชียงใหม่, ธนาคาร, ปั๊มน้ำมัน, ปั๊มแก๊ส, 7eleven, ถนนนิมมานเหมินทร์, อุทยานหลวงราชพฤกษ์, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี