Family Home

ตอบโจทย์ความเป็นครอบครัว
อบอุ่นทุกมุมบ้าน

Smart Home

ตอบโจทย์ความทันสมัยวัยทำงาน
ลงตัวทุกมุมบ้านทั้งมุมพักผ่อนและมุมทำงาน

Play Home

ตอบโจทย์ความเป็นเอกลักษณ์ สนุกสนาน
ครื้นเครง อย่างมีสีสันและชีวิตชีวา

Art Home

ตอบโจทย์ความสุขุมนุ่มลึก
ด้วยเอกลักษณ์อย่างเป็นธรรมชาติ

Twin Home

บ้านแฝด 2 ชั้น ที่มีพื้นที่ใช้สอยเต็มที่ทุกตารางนิ้ว

Chic Home

บ้านแฝด 2 ชั้น ที่เป็นเท่ากับบ้านเดี่ยว
ลงตัวทุกมุมบ้านทั้งมุมพักผ่อนและมุมทำงาน

เปิดรับความสุขในรูปแบบที่คุณชอบ
กับการออกแบบที่ตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างลงตัว เพิ่มสีสันให้กับชีวิตในแบบที่คุณเลือก

โดยมีส่วนกลางเป็นศูนย์กลางของโครงการเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความสุขได้ง่ายๆ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมรองรับการพักผ่อนอย่างเต็มอารมณ์

Eresma Presentation

Show/Hide all Videos